Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

06/06/2017 gün ve 166 sayılı kararı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülen,

03/08/2017 gün ve 1095 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli ilçesi İmrahor  Mahallesi 354 ada 1 ve 2 parseller ile 355 ada 9 ila 14  parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.