Haberler Haber Detayı

Devam meclisi gerçekleşti

2019 Gelir Tarife Cetvelinin 2019 Gelir Tarife Cetvelinin Korkuteli Belediyesi Eylül 2018 Belediye Meclisi ara kararı gereğince devam meclisi gerçekleşti. Açılış ve yoklamadan sonra 3 maddenin görüşülmesine geçildi.

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2019 mali yılı Performans Programı yine 2019 mali yılı bütçesine esas teşkil etmek üzere hazırlanmış olup, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuzun 04/10/2018 tarih ve 55 sayılı raporunun görüşülmesi yapıldı.

 

Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşme ve müzakereler sonunda komisyon raporu, komisyondan geldiği şekli ile 2019 performans programı kabul edilmesi için yapılan açık oylama sonucu, oy birliği ile kabul edildi.

 

 2019/2020/2021 Mali Yılları Gelir Tahmini ve Gider Bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/08/2018 tarih ve 956 sayılı talebi ile Belediye Encümenimizin 18/09/2018 tarih ve 241 sayılı kararı ile görüşülüp, Belediye Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması hususunda Plan Bütçe Komisyonumuzun 04/10/2018 tarih ve 56 sayılı raporunun görüşülmesi gerçekleşti.

 

 Komisyon Raporu üzerinde Mecliste yapılan görüşme ve müzakereler sonunda komisyon raporu, komisyondan geldiği şekli ile 2019-2020-2021 Mali Yılları Gelir ve Gider Tahmini Bütçeleri ile Bütçe Kararnamesi, kabul edilmesi için yapılan açık oylama sonucu, oy birliği ile kabul edildi.   

 Son olarak ise 2019 Mali Yılında geçerli olmak üzere iç paydaşlarca hazırlanan ve Müdürlük ile derlenen 2019 Gelir Tarife Cetvelinin görüşülmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonumuzun 04/10/2018 tarih ve 57 sayılı raporunun görüşülmesi yapıldı.

 

Komisyon Raporu üzerinde Mecliste yapılan görüşme ve müzakerelerde Komisyon raporu, komisyondan geldiği şekli ile, 2019 Gelir Tarife Cetvelinin kabul edilmesi için yapılan açık oylama sonucu, oy birliği ile kabul edildi.