10 Mart 2021 Hurda Karşılığı Bina Yıkım İşi İhalesi İlanı

  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • 10 Mart 2021 Hurda Karşılığı Bina Yıkım İşi İhalesi İlanı

                                                                                                                                  

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ, KİREMİTLİ MAHALLESİNDE BULUNAN REZERVALANIN FAZ1 HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIM İŞİ

Hurda Karşılığı Bina yıkım işi :İlçemiz sınırları içinde bulunan TC Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen alan içindeki 8.880,12 m² lik (FAZ1) kısmımda bulunan binalardançıkan hurda malzemeler karşılığı yıkım ve hafriyatının kaldırılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (Açık Artırma) usulü ile teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhalenin/İdarenin

1.1. İhaleyi yapacak idare               : KORKUTELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2 İhalenin yapılacağı yer/Adres :KİREMİTLİ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:1 KORKUTELİ BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU

1.3  İdarenin Telefon ve Faksı               : (0242) 6436075 Faks: (0242) 6433243

1.4 Tekliflerin Sunulacağı Yer              : KORKUTELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.5 İhalenin Konusu                          : İlçemiz sınırları içinde bulunan TC Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen, aşağıda niteliği ve diğer özellikleri ile teknik şartları belirtilen ve vaziyet planı bulunan Pazar yerinin(8.526m²) z+3 katlı Belediye İşhanının (3.600m²) toplam inşaat alanı yaklaşık 12.126m² dir. (Detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.)Binadan çıkanhurda malzemeler karşılığı yıkım ve hafriyatının kaldırılması işi ihalesidir.

1.6 İhale Türü/Usulü                              : 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi teklif usulü (açık arttırma)

1.7 İhale Tarihi, Saati ve Yeri             :10/03/2021 tarihi Çarşamba günü saat 15:00’de, Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda.

1.8 Muhammen Bedeli                               : 750.000,00 TL(YEDİYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI)

1.9 Teminat Tutarı                              : 22.500,00TL KORKUTELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE işin adı belirtilerek yatırılacaktır.

1.10 İşe Başlama Tarihi                        :Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin belirleyeceği tarihte işe başlanacaktır.

1.11 işin Süresi                                          :Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

1.12 Yıkıma Dahil Olmayan               :Dükkan ve meskenlerde ki Belediyemize ve 3. Şahıslara ait haraketli-sabit mobilyalar

1.13 Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili kamuya yaptığı taşınmaz yıkımı konusunda iş bitirme belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. 

1.14 Yapı ve parsel alanları yaklaşık olup; ihaleye katılan tüm istekliler yer görme esnasındaki alanları kabul etmiş sayılır.

1.15 İhaleye katılmak isteyenlerin en geç ihaleden bir (1) gün önce saat 15:30’a kadar teminatını yatırıp ihale evraklarını elden Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

1.16 İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili yıkım ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.

1.17 Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

1.18 İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

 

 

                                                                                                     İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR