13 Kasım 2019 Taşınmaz Satış İlanı

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmaz Satış İlanı

 

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefo No: (0242) 6433246 Faks: (0242) 6433256

2- İhalenin Konusu

    Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz mahallelerinde bulunan 21 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.    

 3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

 Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan 21 adet taşınmaz 13.11.2019 Çarşamba Günü saat 09:30’da, Satılmayan arsalar 20.11.2019 Çarşamba Günü saat 09:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) Faaliyet Belgesi,

d-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri  için TIKLAYINIZ

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 17:00’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

  

                                                                                                         İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR