21 Aralık İmar Planı Onaylanması Hakkında

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

06.10.2020 tarih ve 98 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

17.11.2020 tarih ve 832 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Sülekler  Mahallesi 268 ada 2 parsel hakkında hazırlanan Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yeşil Alan, Yol olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.