21 Aralık İmar Planı Tadilatı Hakkında

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

07.07.2020 tarih ve 53 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

09.11.2020 tarih ve 759 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Uzunoluk 62 ada 8 parselin karayoluna cephe kısmının karayolu ilave kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.