25 Kasım 2020 Araç Satış İlanı

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Araç Satış İlanı

 

Araç Satış İhale İlanı.

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefon No: (0242) 6436075 Faks: (0242) 6433243

2- İhalenin Konusu

 Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması. 

3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

Mülkiyeti Belediyemize iki adet araç 25.11.2020 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhaleye Çıkan Araç Bilgileri ve Muhammen Bedelleri

 

S.N.

Araç
Plakası

Markası

Ticari Adı

Model Yılı

Cinsi

Rengi

Koltuk Sayısı
(Sürücü Dahil)

Silindir
Hacmi

Yakıt
Cinsi

Km.

Muhammen Bedel
KDV Dahil (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

07 R 1090

RENAULT

MASTER

2011

MİNİBÜS

BEYAZ

14

2299 cm³

DİZEL

264.000

70.000,00 TL

2.100,00 TL

2

07 R 0360

RENAULT

BROADWAY

1995

OTOMOBİL

GRİ

5

1387 cm³

BENZİN

413.000

25.000,00 TL

1.800,00 TL

 

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Fen İşleri Müdürlüğüne’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili araç ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.

8- Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

9- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.