25 Kasım 2020 Taşınmaz Satış İlanı

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmaz Satış İlanı

Taşınmaz Satış İhale İlanı.

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefon No: (0242) 6436075Faks: (0242) 6433243

2- İhalenin Konusu

 Mülkiyeti Belediyemize aitilçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması. 

 3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 20/11/2020 Cuma Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 25/11/2020 Çarşamba Günü saat 14:00’daBelediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri  İÇİN TIKLAYINIZ.

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili taşınmazın ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.

8- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğündentemin edilebilir.

9- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

 

                                                                                                     İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR