6 Kasım 2020 İmar Planı Değişikliği İlanı

İLAN 

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN04.02.2020 tarih ve 12 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

12.10.2020 tarih ve 618 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.