Ağustos 2021 Olağan Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03- 637/4965                                                                30/07/2021

KONU : Meclis toplantısı.      

                      SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

           Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, AĞUSTOS/2021 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 03/08/2021 Salı günü saat 14:30’da yapılması planlanmaktaydı. Ancak Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısının Manavgat ve çevresi yangın sebebiyle 03/08/2021 Salı günü saat 14:00’da yapılacağından Olağan Meclis toplantısını 03/08/2021 Salı günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Teşriflerinizi rica ederim.                  

                                                                                            Mustafa KIZILSERT
                                                                                                 Belediye Başkan Vekili               


G Ü N D E M :

1. Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

2. GÜNDEM-(Y.İ.M.-558-569)Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/05/2021 tarih ve 415 sayılı meclis kararı ile İlçemiz Mahallelerinin kırsal mahalleye  dönüştürülmesine ilişkin konunun, 15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği'nin 4. maddesindeki kıstaslara göre yeniden değerlendirilmek üzere Belediyemize iade edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hususunda İmar Komisyonunun 26/07/2021 tarih ve 38 sayılı raporu ile Plan Bütçe Komisyonunun 27/07/2021 tarih ve 44 sayılı raporunun görüşülmesi.

3. GÜNDEM-(K.S.İ.M.-20) Korkuteli Belediye spor bünyesinde bulunan 2021 yılında yapılan tüm spor dalları karşılaşmalarında dereceye giren sporcuların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi gereğince konuya ilişkin; Gençlik ve Spor Komisyonunun 27/07/2021 tarih ve 42 sayılı ile Plan Bütçe Komisyonunun 27/07/2021 tarih ve 43 sayılı raporu raporunun görüşülmesi. 

4. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3335) İlgide kayıtlı yazı ile Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk Mahallesi 286 ada 31, 68, 75 parsellerde bulunan Toplu Konut Alanının plan tadilatına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 24.05.2021 tarih ve 348 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği dosyası tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyasına ilişkin; İmar Komisyonunun 26/07/2021 tarih ve 39 sayılı raporunun görüşülmesi.

5. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3382) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçemiz Yelten Mahallesi 382 ada 1 parselin doğusunda yer alan Park alanının bir kısmının Sağlık Alanı'na dönüştürülmesi T.C. KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ve 287 ada 70 parselde yer alan Sağlık Alanının bir kısmının Park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.03.2021 tarih ve 179 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmiştir.1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planına ilişkin; İmar Komisyonunun 26/07/2021 tarih ve 40 sayılı raporunun görüşülmesi.

6. GÜNDEM-(E.İ.M.-261) Orman işletme Müdürlüğünden Belediyemize tahsisli olan Kargalık mahallesinde bulunan 100. yıl mesire alanında 2019-2024 stratejik planda belirtilen Engelsiz köy projesi kapsamında yapılacak proje alanında açılacak olan kafeterya, giriş kısmı ve diğer ünitelerden elde edilen gelirlerin engelli vatandaşların hizmetinde kullanılması, engelli vatandaşların şahsi becerilerini geliştirebilmesi, becerilerinin artırılması, engelli olmayan vatandaşların mesire alanı olarak kullanılarak engelli vatandaşlarla kaynaşmasının sağlanması, kurulacak satış reyonlarından elde edilen gelirin engelli vatandaşlara kullandırmak üzere satış ünitelerinin yapılması planlanmaktadır.5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin d bendi gereği engelsiz köy projesi kapsamında İller Bankasından 2.000.000,00TL teminat mektubu alınması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 27/07/2021 tarih ve 45 sayılı raporunun görüşülmesi.

7. GÜNDEM-(B.M.-77/4486) İlçemiz Kiremitli Mahallesinde bulunan Turgut Manavoğlu Pazaryerinde Cumartesi günü faaliyet gösteren üretici pazaryerinin, İlçemiz Aşağıpazar Mahallesi 1164 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazdaki Şehitler Parkına ait alanı etrafındaki Ulubatlı Hasan caddesi, 774 Sokak, 788 Sokak, 681 Sokağa taşınması hususunda; İmar Komisyonunun 26/07/2021 tarih ve 41 sayılı raporu ile Plan Bütçe Komisyonunun 27/07/2021 tarih ve 46 sayılı raporunun görüşülmesi.

8. Dilek ve Temenniler.