Akyar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 

05.01.2021 tarih ve 5 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

08.03.2021 tarih ve 199 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Akyar  Mahallesi 216 ada 21 parsel hakkında hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.