Ambalaj Atık İhale İlanı

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması-Taşınması ve Ayrıştırılması İşi

 

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Belediye Caddesi No:1 KORKUTELİ

Telefo No: (0242) 6436075 Faks: (0242) 6433246

2- İhalenin Konusu

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İşinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif İhale Usulü ile yapılması işi.    

 3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

 Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İşi 22.04.2019 Çarşamba Günü saat 09:30’da, Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllığına yapılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) Faaliyet Belgesi,

d-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhalenin muhammen bedeli yıllık K.D.V. dahil 39.000.00 TL olup, Geçici teminatı 1.200.00 TL’dir.

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanır.   

7- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında temin edilebilir.

9- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı yetkilidir.