Çomaklı Mahallesi imar uygulaması

                                                                            İLAN KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


04.01.2022 tarih ve 4 sayılı Meclis toplantısında görüşülen, 11.04.2022 tarih ve 340 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanan, 

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Çomaklı Mahallesi 356 ada 1 parselin batısında yer alan park alanında 

trafo ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu; 

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.