COVID-19 Hakkında Duyuru 13 Haziran 2020 - 1

TÜM KAMUOYUNUN DİKKATİNE!!!

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 12.06.2020 tarihli ve Emniyet Genel Müdürlüğü ifadeli 894 sayılı “Güvenlik Tedbirleri” konulu genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 13.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. GÜNDEM: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması. KARAR: İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesinde; Bir siyasi partinin il teşkilatlarına gönderdiği talimatla, 4 Haziran 2020 tarihinde 2 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek amacıyla, “Demokratik Mücadele Programı” adı altında 7 Haziran 2020 tarihinde başlatılan, beş aşamadan oluşan ve 1 Eylül Dünya Barış Günü sona ermesi planlanan eylem/etkinlikler düzenleneceğinin öğrenilmiş olduğundan bahisle; Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda elde edilen bilgiler ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ışığında, bu eylem/etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 180.000 vatandaşımızın hastalanmasına ve 4.000’den fazlasının vefat etmesine sebep olan KORONAVİRÜS salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşması riski taşıdığı değerlendirildiğinden, Anayasa’nın 34. maddesindeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.” hükmü gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir. Kurulumuzca bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla; 1. İlimiz genelinde siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem / etkinlik programları kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yönelik yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasına, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020-50 Sayfa 2 /3 2. 13-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti/sendika/dernek/sivil toplum kuruluş binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceğine, 3. Yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinlerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, bu tür eylemlere müsaade edilmemesine, 4. Olası provokatif eylemler ile salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Milletvekilleri hariç olmak üzere, farklı illerde düzenlenmek istenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları vb. eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla İlimizden hareket edecek grupların İlimizden çıkışlarının ve benzer şekilde İlimizde düzenlenmek istenecek eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla İlimize gelecek grupların İlimize girişlerinin kısıtlanmasına, 5. 13-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmemesine, 6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılmasına, 7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına, c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 13.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm vatandaşların dikkatine.