COVID-19 Hakkında Duyuru 18 Nisan 2020

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!!!
Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid¬19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu kapsamda, ilgi Genelgelerle sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar sınırlandırılmış/yasaklanmış ve bu durumların istisnaları belirlenmişti.Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devametmektedir. Bu salgının/bulaşın halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskiyönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altındatutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş¬ çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, ilgi (a), (b) Genelgelerle çizilen çerçevede Valilerimizce İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerekmektedir. 1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacaktır.
2- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır.
3¬- Şehir giriş¬çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgeler ile belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. SÜLEYMAN SOYLU BAKAN. Tüm vatandaşların dikkatine!!!