COVID-19 Hakkında Duyuru 9 Nisan 2020

KAMUOYUNA DUYURU!!!


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgını ile ilgili önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 09.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.6419 sayılı “İlave Tedbir” konulu genelgesi ve Sağlık Bakanlığı’nın 07.04.2020 tarihli ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ifadeli 238 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Devamlılığı” konulu genelgesinde belirtilen hususlar ile İlimizdeki işyerlerinin çalışma şartları ve açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi hususunda daha önce alınan kararların uygulanmasında karşılaşılan tereddütler ve gelen talepler ışığında gerekli değerlendirmeyi yapmak ve ek düzenlemeleri kararlaştırmak amacıyla; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 09.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. 


GÜNDEM: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; İçişleri Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgelerinde belirtilen hususların yanı sıra, İlimizdeki işyerlerinin çalışma şartları ve açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi hususunda daha önce alınan kararların uygulanmasında karşılaşılan tereddütler ve gelen talepler ışığında gerekli değerlendirmelerin yapılması ve ek düzenlemelerin kararlaştırılması. KARAR Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; İçişleri Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgelerinde belirtilen hususların yanı sıra, İlimizdeki işyerlerinin çalışma şartları ve açılışkapanış saatlerinin düzenlenmesi hususunda daha önce alınan kararların uygulanmasında karşılaşılan tereddütler ve gelen talepler ışığında gerekli değerlendirmelerin yapılması sonucunda, İlimizde genel sağlığın, kamu düzeninin ve huzurunun korunması, adil ve eşit uygulamalar yapılarak, belli noktalara sosyal yığılmanın önlenmesi amacıyla, daha önce alınmış olan kararlarımıza ek olarak; 1. 10.04.2020 Cuma gününden itibaren; a) İlimizdeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine, b) Bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının da, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için 07.04.2020 tarihli ve 2020/17 no.lu kararımızla getirilen “hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesi, hafta sonu ise kapalı olması” uygulamasına tabi olduğuna, bu marketlerin belirtilen reyonlarını hafta içi saat 18:00’dan sonra ve hafta sonlarında kapalı tutmalarına, bu amaçla, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına, bu kurala uyulmaması halinde bu marketler için de “hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesi, hafta sonu ise kapalı olması” kuralının uygulanmasına, c) Günlük yaşamın devamı için gerekli olan ve aciliyet arz eden teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin verilebilmesi için; bu hizmetleri veren işyerlerinin, daha önce Kurulumuzca belirlenen açılış-kapanış saatlerine uyarak işyerlerini belirlenen çalışma saatleri dışında kapalı tutmaları kaydıyla, telefonla gelecek talepler üzerine servis araç ve elemanlarını teknik tamir, bakım, onarım hizmetinin verileceği (asansörün, elektronik cihazın, motorlu kara taşıtının vb. Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020-18 Sayfa 2 / 4 bulunduğu) yere göndermeleri suretiyle hizmet verebileceklerine, d) Evcil hayvanların bulunduğu ve bunların gıda, bakım vb. ihtiyaçlarının temin edildiği petshop niteliğindeki işyerlerinin hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına, bu işyerlerinin çalışanlarının, işyerinin belirlenen çalışma saatleri dışında müşteriye kapalı tutulması kaydıyla, işyerindeki hayvanların beslenmesi ve bakımı için işyerine girebileceğine, e) Yukarıdaki düzenlemelere konu işyerlerinin niteliği ve açılış-kapanış saatleri ile ilgili olarak tereddüt oluşması durumunda, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, 2. İlimiz, Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın 06.04.2020 tarihli ve E.8799 sayılı yazısıyla, Kurulumuzun pazar yerleri ile ilgili 31.03.2020 tarihli-2020/12 no.lu ve 01.04.2020 tarihli-2020/13 no.lu kararları ile İl Pandemi Kurulu’nun 03.03.2020 tarihli-2020/2 no.lu kararından bahisle; Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde Kızılsaray Mahallesi 62-63-65-67-76- 76/1-81-82-83-87. sokaklarda geçmişten günümüze kadar kurula gelen sokak pazarı için Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 178 sayılı kararıyla taşınma kararı alınmış olduğu, ancak, Antalya Semt Pazarcılar Odası ve bir pazarcı esnafı tarafından mahkemeye başvurulduğu ve mahkeme kararı beklendiğinden herhangi bir işlem yapılamadığı belirtilerek; söz konusu sokak pazarının tüm sokakları işgal etmesi, bünyesinde yaklaşık 600 esnaf ve üretici bulunması, sokakların itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının giriş yapamayacakları kadar işgal edilmesi, yukarıda belirtilen sokaklarda kurulduğu için geniş bir alanı kapsamakta olduğundan sosyal mesafenin oluşturulamaması, emniyet, asayiş ve pazar denetimi açısından elverişli koşulların sağlanamaması, sabah saatlerinde ilgili sokaklar üzerine gelişigüzel park eden araçların pazarın kurulmasına geç saatlere kadar engel olmasından dolayı, Coronavirüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları uygulanamayacağından, söz konusu pazarın süreç normale dönene kadar geçici bir süre kapatılması talep edilmiş olup; yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, söz konusu pazarın faaliyetlerine ikinci bir karara kadar geçici olarak ara verilmesine, 3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarihli-2020/15 no.lu ve 05.04.2020 tarihli-2020/16 no.lu kararlarıyla düzenlenen “İlimizde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanması” ve buna ilişkin istisnalarla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi uyarınca gerekli değerlendirmelerin yapılması sonucunda; 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, İlimiz sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine, bu çerçevede Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararlarıyla düzenlenen sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına, 4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarihli-2020/15 no.lu ve 05.04.2020 tarihli-2020/16 no.lu kararlarıyla düzenlenen “İlimizde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanması” ve buna ilişkin istisnalarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi uyarınca gerekli değerlendirmelerin yapılması sonucunda; sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer alan gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020-18 Sayfa 3 / 4 alınması işlemleri için, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına, 5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye zabıta teşkilatları ve ilgili meslek kuruluşlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına, c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, d) İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 09.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm vatandaşların dikkatine!!!