İmar Planı İlanı

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


03.12.2019 tarih ve 100 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

10.02.2020 tarih ve 131 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

Antalya İli Korkuteli İlçesi Taşkesiği Mahallesi 1935 parsel ve tescil harici hakkında

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.