Kargalık Mahallesi İmar Uygulaması

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

17.02.2021 tarih ve 69 sayılı kararı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülen,

12.08.2021 tarih ve 1012 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Kargalık  Mahallesi 437 ada 58 ve 59 parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması ;

 İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.