Kargalık Mahallesi uygulama imar planı

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

01.03.2022 tarih ve 38 sayılı Meclis toplantısında reddedilen,

12.09.2022 tarih ve 829 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Kargalık Mahallesi 194 ada 4, 5, 6, 7, 8 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.