Mayıs 2021 Olağan Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03- 481/3379                                                                       11/05/2021

KONU : Meclis toplantısı.      

                      SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

           Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, MAYIS/2021 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 17/05/2021 Pazartesi günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

                                                                                             Ömer Niyazi İŞLEK                                                                                                           Belediye Başkanı

G Ü N D E M                          :    

 

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-377) İlçemiz kırsal belde ve mahalleri olan Akyar, Avdan, Bahçeyaka, Dereköy, Duraliler, Garipçe, Göçerler, Güzle, İmecik, Köseler, Sülekler ve Yeşilyayla Mahallelerinin; 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenleme kanuna istinaden yeniden kırsal mahalle statüsüne geçmesi için mahalle muhtarlarının vermiş oldukları dilekçelerin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 15/04/2021 tarih ve 23 sayılı raporu ile İmar Komisyonunun 27/04/2021 tarih ve 25 raporunun görüşülmesi.

 

3.      GÜNDEM-(E.İ.M.-171) 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasında; ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denilmektedir. Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na borçları bulunduğundan mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kiremitli Mahallesi 164 ada 13,14 ve 15 nolu taşınmazların borçlara karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na takası düşünülmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 15/04/2021 tarih ve 22 sayılı raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunun 15/04/2021 tarih ve 24 sayılı raporunun görüşülmesi

 

4.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-450) Antalya İli Korkuteli İlçesi Alaaddin Mahallesi, Çığlık Yaylası, Duraliler Yaylası, Gümüşlü Mahallesi, Kırkpınar Mahallesi, Kızılağaç Mahallesi, Kozağacı Mahallesi, Küçükköy Yaylası, Taşkesiği Mahallesi, Ulucak Mahallesi, Yağca Yaylası ve Yazır Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu Hükümleri gereğince yapılacak olan Kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 15(onbeş) gün içinde 6(altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi gerekmektedir. Seçimin 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3üncü maddesi uyarınca Belediye Meclisince seçilmesi ve seçim sonuçlarının meclis kararında belirtilmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/04/2021 tarih ve 450 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

5.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-466) İlçemiz kırsal belde ve mahalleri olan Çaykenarı, Karakuyu, Leylek, Yakaköy Mahallelerinin; 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenleme kanuna istinaden yeniden kırsal mahalle statüsüne geçmesi için mahalle muhtarlarının vermiş oldukları dilekçelerin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/04/2021 tarih ve 466 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6.      GÜNDEM-(M.H.M.-395) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Belediye Kanununun 34. Ve 46. Maddeleri gereğince Encümen gündemince görüşülmesine müteakip, Belediye Meclis gündeminde değerlendirilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2021 tarih ve 395 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

7.      Dilek ve Temenniler.