Pazaryeri Tahsis İlanı

TAHSİS İLAN METNİ

 

         Turgut Manavoğlu Kapalı Pazaryerinin, İlçemiz Uzunoluk Mahallesi 1406 Sokakta yer alan, tapuda  Uzunoluk Mahallesi 1067 ada ve 1061 ada sayılı taşınmazlardaki  Korkuteli Belediyesine ait alana taşınmasına karar verilmiştir. Taşınan pazaryerinde, mevcut satış yerlerinden fazla olarak; 11 adet sebze-meyve, 1 adet tuhafiye, 5 adet balık, 3 adet peynir ve 1 adet kuru gıda yeri bulunmaktadır. Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda; Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etme, İlgili meslek odasına kayıtlı olma, Vergi mükellefi olma, Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olma şartları aranmaktadır. Bu şartları taşıyan esnaflar Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, vergi levhası ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile en geç 21/10/2020 tarihi  saat 17:30’a kadar Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yazılı olarak bizzat başvuruda bulunabilirler.Başvurular Belediyemiz Encümen Meclisi tarafından değerlendirilerek, kuraya hak kazananların listesi 23/10/2020 tarihinden itibaren belediyemiz ilan panosunda ve resmi internet sayfasında 7(yedi) iş günü süresince ilan edilecektir. Listelere 03/11/2020 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Kesinleşen listeler sonrası 05/11/2020 tarihinde saat 14:00’de İlçemiz Uzunoluk Mahallesi 1406 Sokakta yer alan, tapuda  Uzunoluk Mahallesi 1067 ada ve 1061 ada sayılı taşınmazlardaki  Korkuteli Belediyesine ait alanda kura işlemi gerçekleştirilecektir. İlgililere duyurulur.”

 

TAŞINACAK OLAN TURGUT MANAVOĞLU KAPALI PAZAR YERİNDEKİ HAK SAHİBİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.