Taşınmaz Satış İlanı

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmaz Satış İlanı

Taşınmaz Satış İhale İlanı.

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefon No: (0242) 643 6075  Faks: (0242) 643 3243

2- İhalenin Konusu

    Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.    

 3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

 Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 15.04.2020 Çarşamba Günü ihale ilanındaki listeye göre sıra ile saat 09:30’da başlayarak, Satılmayan taşınmazlar ise 22.04.2020 Çarşamba Günü saat 09:30’da ihale ilanındaki listeye göre sıra ile başlayarak Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri 


GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

 

  

                                                                                                         İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR