Uzunoluk Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

06.10.2020 tarih ve 99 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

07.12.2020 tarih ve 868 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan, Antalya 4. İdare Mahkemesinin 07.10.2019 tarih ve 2018/622 E. ve 2019/603 K. nolu Mahkeme kararı doğrultusunda;

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 128 ada 196 parselin ‘Ticaret Alanı ve Belediye Hizmet Alanı’, 1367 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alanının ‘Sosyal Tesis Alanı’, 1366 ada 1 parselin ‘Ticaret Alanı’, 1366 ada 3 parselin ‘Gelişme Konut Alanı’ olarak planlanması ve 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 adaların ‘Gelişme Konut Alanı , Park ve Yeşil Alan, Trafo Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.