Uzunoluk Mahallesi İmar Uygulaması

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

23.06.2021 tarih ve 231 sayılı kararı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülen,

07.10.2021 tarih ve 1278 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 128 ada 196 parsel ve 1366 ada 1,2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması 15.10.2021 tarihi itibari ile 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.