Uzunoluk Ve Akyar Mahallesi Karayolları sınırı plan değişikliği

  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • Uzunoluk Ve Akyar Mahallesi Karayolları sınırı plan değişikliği
İLAN
 KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
01.08.2023 tarih ve 80 sayılı Meclis toplantısında görüşülen, 15.09.2023 tarih ve 740 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan, -Antalya İli Korkuteli İlçesi Uzunoluk ve Akyar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan N24D20A-1D, N24D-20A-4A, N24D-15D-4C, N24D-20A-1B, N24D-20A-1C, N24D-15D-3D, N24D-15D-3B nolu imar paftalarında yer alan Karayolları projesi kapsamında karayolu kamulaştırma sınırı ile mevcut imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyası;
 İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.