Yazır Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            06.10.2020 tarih ve 96 sayılı Meclis toplantısında görüşülen, 11.01.2021 tarih ve 24 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan, -Antalya İli Korkuteli İlçesi Yazır Mahallesi 219 ada 1 parsel hakkında hazırlanan Gelişme Konut Alanı, Park Alanı, Yaya yolu ve bölgesi olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu; İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.