Yazır Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

05.01.2021 tarih ve 6 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

08.03.2021 tarih ve 200 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Yazır  Mahallesi 832 parsel hakkında hazırlanan Gelişme Konut Alanı ve Park olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.