Yeleme Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

06/10/2020 tarih ve 95 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

13/01/2021 tarih ve 94 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Yeleme  Mahallesi 99 parsel hakkında hazırlanan Gelişme Konut Alanı, Park Alanı ve Taşıt Yolu olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.