Yelten Mahallesi 1/1000 imar uygulaması

                                                                           İLAN KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 01.02.2022 tarih ve 18 sayılı Meclis toplantısında görüşülen, 11.04.2022 tarih ve 341 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanan,

 -Antalya İli Korkuteli İlçesi Yelten Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 382 ada 1 parsel doğusunda aile sağlık 

merkezi değişikliği ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu; 

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.