Yelten Mahallesi imar Uygulaması

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

16.06.2021 tarih ve 224 sayılı kararı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülen,

27.10.2021 tarih ve 1384 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Yelten Mahallesi 119 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması 19.11.2021 tarihi itibari ile 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.