Korkuteli Hakkında

Tarihçe


  • Etiler Zamanında PİSİDYA Cumhuriyeti Devri.
  • Roma Bizans Devri.
  • Selçuklular Devri.
  • Hamitoğulları ve Teke Beyliği Devri.
  • Osmanlılar Devri olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır.


1-ETİLER ZAMANINDA PİSİTYA CUMHURİYETİ DEVRİ:

Korkuteli Antalya’nın kuzey batısında ve Antalya’ya 60 Km.uzaklıkta bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin Istanoz hakkında yazdığı bilgiye göre burada İsinda adında bir kasaba vardı. İsinda Kasabası Pisidyalılar zamanında kurulmuştur. Alaaddin Kışla Mahallesinde İsinda kasabası Pisidyalılara ait şehir kalıntılarına rastlanmaktadır. Pisidya Cumhuriyeti Eti İmparatorluğuna bağlı, içişlerinde bağımsız bir devlet idi. Pamiiya Karyalıkya gibi diğer küçük devletlerle komşu bulunuyordu. Pisidya’ nın çevresinde bulunan diğer küçük devletlerden bazıları şunlardır. KOMABE (Garipçe), KRATOPOLİS (Kızılkaya), LEGOST (Büyükköy Yakası), POGLA (Çomaklı), SERGÜCİA (Bayat), TİMPRİANDA (İmrahor), VEBRE (Bozova), TERMESUS (Güllükdağı) gibi.


2-ROMA BİZANS DEVRİ:

Pisidya Cumhuriyeti M.Ö.395 Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğunun bir ismi de Bizans’tır.Bölgenin uygarlıktaki inkişafı İskenderin ölümünden sonraki Helenistlik çağda başlar. Doğu kültürü ile batı kültürünün kaynaşması Roma’nın doğuya hakim olması buralarda kurulan medeniyetlerin birer örneğidir.

Korkuteli (Istanoz) Romalılardan kalma eserler şunlardır.

a)Keşiş Evi: Taş oymadan yapılmış olup Alaaddin kışla semtindeki cirim boğazı civarındadır. b)Eski Roma Mabedi: Şimdiki yerinde Hamitoğulları’ndan kalma taş medrese vardır.


3- SELÇUKLULAR DEVRİ:

İlçemiz Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin KEYHÜSREV zamanında (1207) Bizanslılardan alınmıştır. Sultan Gıyaseddin KEYHÜSREV Alaşehir yakınında yapılan savaşda şehit olduğunda yerine oğlu 1.İzzettin KEYKAVUS geçmiştir. (1210-1219) Alaaddin KEYKUBAT’ın yaz mevsimi Korkuteli de kış mevsiminide Antalya’da geçirdiği bilinmektedir. Hükümdarlığı 1219-1237 yılları arasında geçmiştir. Ölümünden sonra yerine 11. Gıyaseddin KEYHÜSREV geçmiştir. 1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ savaşından sonra devletin zayıfladığı ve parçalanmaya yüz tuttuğu görüldü. Alaaddin KEYKUBAT zamanında bütün Akdeniz kıyıları Türk hâkimiyeti altına girmiştir. İlçemiz “Alaaddin Mahallesi” isminin Sultan Alaaddin KEYKUBAT’a izafeten verildiği bilinmektedir.

İlçemizde Selçuklulardan Kalma Eserler Şunlardır;

a) Sultan Alaaddin Camii: (Alaaddin Kışla semtindedir.) Enkazından büyük bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Alaaddin KEYKUBAT zamanında veya sonrasında ona izafeten yaptırıldığı sanılmaktadır. b)İmarethane: Hamitoğullarının-Hamit - Abatlıların yaptırmış olduğu taş medresenin bulunduğu yerde büyük bir imarethane mevcutmuş. Bu enkaz üzerinde sonradan Hamitoğulları şimdiki taş medreseyi inşaa etmişlerdir.

c) Su Tüneli : Alaaddin kışla semtinin sulanmasında büyük fayda sağlamış olan bu eser kışla semtinin batısında bir yer altı tüneli iken; Şu anda Korkuteli Barajı altında kalmıştır.

d) Porsuyu Kalıntıları: Korkuteli Sülekler mahallesindeki por (kireçli) suyunun o zamanlardan getirilmiş olduğu toprak altından çıkan su künklerinden anlaşılmaktadır.

e) Hamamlar: Kışla semtinde 3 adet hamam kalıntısı ile kızılkahveler civarında kullanılmaz durumda bir hamam mevcuttur. Hamam 1990 yılında restore edilmiştir.

f) Türbeler: Rivayete göre Selçuklular bu havaleyi fethederlerken beş büyük zat şehit düşmüştür. Bunlar YARANDEDE (Atatürk Orman Parkı Arkası), KURTBABA(İmrahor Mahallesi karşısı), ALİFAHRETTİNİ KEBİR ( Büyükköy), ALİFAHRETTİNİ SAĞİR (Küçükköy), KUREYŞ BABA (Gümüşlü Mahallesi),isimli zatlardır. Adı geçen semtlerde türbelerinin olduğu sanılmaktadır.


4-HAMİTOĞULLARI VE TEKE BEYLİKLERİ DEVRİ: Korkuteli ilçesinin Hamitoğulları ve Teke beyliği devrinide yaşadığını görürüz. Korkuteli Isparta’ da hükümet kuran Hamitoğulları tarafından Antalya’dan daha önce alınmıştır. Antalya Hamitoğulları tarafından 1321 de alınmıştır. Hamitoğlu İlyas beyin ölümünden sonra oğlu Yunus Bey Antalya Teke Beyliğinin kurucusu olmuştur.


5-OSMANLILAR DEVRİ: Antalya ve çevresi 1392 yılında Yıldırım BEYAZIT tarafından alınmış idaresi oğlu İsa ÇELEBİ’ye verilmiştir. 1402 Ankara savaşından sonra Timur bu bölgeyi Hamitoğullarından alıp Tekebeyi Osman Beye vermiş ise de Antalya da bulunan sancak beyi Hamza Bey Korkuteli’de bulunan Osman beyin üzerine yürüyerek 1423 yılında ortadan kaldırmıştır. Yavuz Sultan SELİM zamanında Kardeşi Şehzade KORKUT Antalya’da sancak beyi idi. İki kardeşin arası açılınca öldürülmekten korkan Şehzade KORKUT Osmankalfalar mahallesi yakınındaki bir mağarada saklanmakta iken burada kardeşi tarafından boğdurulmuştur. Antalya Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu eyaletinin Teke Vilayeti iken 1864 de vilayet taksimatı yapılınca Konya Vilayetinin Teke Sancağına merkez olmuştur. Korkuteli 1879 tarihinde Teke Sancağına bağlı nahiye merkezi olmuştur. 1915 yılı Temmuz ayında Antalya Mutasarrıflığına bağlı ilçe merkezi olmuş adı da Istanoz olarak söylene gelmiştir. Vilayet Meclisinin kararı ile Şehzade KORKUT’a izafeten ilçenin adı KORKUTELİ olarak kabul edilmiştir.


Coğrafi Durum:


Korkuteli İlçesinin ilk temelini teşkil eden Alaaddin Mahallesi ilçemizin ilk yerleşim merkezidir. Korkuteli ilçesi Antalya iline bağlı Akdeniz bölgesi ilçelerindendir. Doğusunda Antalya Merkez ilçesi, Batısında Muğla Fethiye ilçesi ve Burdur Gölhisar ve Çavdır ilçesi, Güneyde Kumluca ve Elmalı İlçeleri ve Kuzeyde Burdur ili Bucak, Karamanlı ve Tefenni ilçeleri ile çevrilidir.


Yüzölçümü 2531 Km2 dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1020 metre olup ¼ oranında Akdeniz iklimi, 3/4 oranında göller bölgesi kara iklimi hüküm sürer. Soğuk hava göller bölgesinden, sıcak hava Akdeniz bölgesinden intikal etmektedir. Yılın dört mevsimi bariz olarak görülen ilçemizde hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında genel olarak –5 derece ve yaz aylarında +25 derece olmaktadır.


Torosların başlangıcını teşkil eden Bey dağlarının Akdenize bakan yüzünün arka kısmında oluşan düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısı mevcuttur.


Doğal yapı olarak Bey dağlarının yamaçları ve etekleri çamlık fundalık ve ormanlarla kaplı olup,düz alanlar ise; tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Korkuteli İlçesinin 1.014.650 da. tarım alanı, 58.000 da. çayır-mera, 25.000 da. tarım dışı alandır.


Nüfus ve İdari Durumu:


2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Tespiti sonuçlarına göre Korkuteli İlçesinin Toplam Nüfusu 55.712 dür.

İlçemiz Korkuteli de; 1 İlçe Belediye Başkanlığı ve 58 mahalle mevcuttur.


Ekonomik Durum:


Korkuteli İlçesinin 101.465 Ha. Tarım alanı, 5.800 Ha. Mera çayır, 100.337 Ha. Orman ve fundalık alanlar, 351 Ha. Su yüzeyleri, 145.835 Ha. Orman ve tarım dışı sahalar oluşturmaktadır.

İlçenin ekonomik yapısı daha çok tarıma, hayvancılığa ve yayla turizmine dayalıdır. Özellikle kırsal yörelerde küçük aile işletmeleri şeklinde tarım ürünleri ve hayvan besiciliği yapılmaktadır.